Verificatie en Validatie, gewoon DOEN! Gepubliceerd op: 25 oktober 2017

Op 2 november 2017 was er een gezamenlijke bijeenkomst van Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland over Verificatie en Validatie, gewoon DOEN!

Centraal stonden de thema’s Verificatie en Validatie (V&V) en het project DOEN (renovatie Nijkerkerbrug). Tijdens deze middag zijn de ervaringen uit de pilots Verificatie en Validatie op een aantal projecten gedeeld en daarnaast zijn ook de ervaringen tot nu toe gedeeld vanuit Project DOEN.

Op die bijeenkomst zijn hulpmiddelen gepresenteerd om als opdrachtgever en aannemer samen te werken aan Verwachtingen & Vertrouwen.

Het gaat om: 

 • De generieke dilemma’s (2015): gezamenlijk bespreken welk dilemma de grootste impact heeft, geeft inzicht wat er in jullie project speelt;

 • Lessons Learned V&V (2015): de lessen uit de projecten A4 Steenbergen en Verbreding van de sluis bij Tilburg in het Wilhelminakanaal, vervat in de template van een VVMP (Verificatie en Validatie ManagementPlan). Bedoeld om te ondersteunen bij: ‘wat is je strategie met betrekking tot V&V, en hoe communiceer je daarover’;

 • De RWS-werkwijzebeschrijving V&V (2016): de beschrijving hoe RWS omgaat met V&V. Ook informatief voor opdrachtnemers; wat zijn de activiteiten, producten en gehanteerde definities van RWS;

 • Draaiboeken V&V (2017): vier draaiboeken om het in jullie project te hebben over:
  • De PSU (Project Start Up);
  • Doelen en verwachtingen;
  • Analyse van documenten en eisen;
  • Evaluatie.

De presentatie, met de uitkomsten van de stellingen is hier te vinden.

Een verslag van de bijeenkomst staat hier.

Eerdere artikelen over V&V:

 VenV BNL en RWS