Lessons learned V&V Gepubliceerd op: 21 juli 2015

 

Update: het document met de lessons learned V&V is beschikbaar op de downloadpagina: https://www.leidraadse.nl/downloads 

een film met sfeerbeelden en achtergronden van de werksessie is te zien op:  https://youtu.be/lhnGEAYV-JM

 


oorspronkelijk artikel van maart 2015:

Samenwerken = samen werken

Verificatie & Validatie (V&V) zijn ingewikkelde begrippen uit Systems Engineering, die nog voor veel gedoe in projecten zorgen. Bouwend Nederland wilde de achterban graag concrete tips en spelregels aanbieden voor V&V. Opstellen van tips en spelregels doe je niet alleen; dat doe liefst samen met de andere spelers. In 2014 klopte Bouwend Nederland daarom aan bij Rijkswaterstaat en gezamenlijk werd besloten om een werksessie te organiseren met en voor projecten. Van twee concrete projecten in uitvoering zijn teamleden uitgenodigd van zowel de aannemer als van Rijkswaterstaat. Het gaat hier om de verbreding van de sluis bij Tilburg in het Wilhelminakanaal en de omlegging van de A4 bij Steenbergen.

 Een paraplu tegen de regen

De werksessie heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 maart 2015. Elk project leverde drie personen van de opdrachtgever en drie van de opdrachtnemer; twaalf in totaal en gelijkelijk verdeeld over de smaken SE-deskundigheid en projectmanagement. Gezamenlijk zijn de dilemma’s rond V&V verder aangescherpt en verdiept. Een van de dilemma’s betreft bijvoorbeeld de hoeveelheid inspanning die de opdrachtgever verwacht en die de aannemer denkt te moeten leveren. Een deelnemer verzuchtte; ‘het is net alsof je een paraplu meeneemt omdat je er van overtuigd bent dat het dan niet gaat regenen. Bij V&V is het ook zo; als ik iets niet archiveer weet ik zeker dat er later naar gevraagd wordt. Ik ben dus uit een soort verwachting alles aan het bijhouden.’

 SE-BOOST was er ook

De inhoud van V&V kennen en overdragen is van belang; dit gebeurt onder andere door het delen van documenten. Maar kennisoverdracht is ook interactie tussen mensen. Hier zet de SE-BOOST op in! Vanuit het gedachtegoed van de Leidraad SE, zet SE-BOOST (een initiatief van het 4P-overleg) in op het verstevigen en versnellen van de toepassing van SE, door:

  • Positieve voorbeelden uit te lichten (zowel als het gaat om mensen, projecten, organisaties als trajecten)
  • Concrete resultaten te tonen
  • Leerpunten deelbaar te maken, door in te zetten op het uitwisselen van ervaringen door mensen
  • Mogelijkheden te creëren om de kracht van SE te ervaren

 Hoe nu verder?

Een kleine werkgroep is de resultaten van de dag aan het verwerken. Het resultaat komt binnenkort beschikbaar op www.leidraadse.nl. Het resultaat zal ook besproken worden binnen Bouwend Nederland (voor meer info: Johan Asscheman) en de Community of Practice Systems Engineering van Rijkswaterstaat (voor meer info: Ron Beem).

 opening V&V-sessie