Succesvolle behandeling V&V bij PSU N35 Zwolle-Wijthmen Gepubliceerd op: 29 september 2016

bordje N35Op 15 september 2016 was de PSU van het project N35 Zwolle-Wijthmen. Het gezamenlijke initiatief van RWS en Bouwend Nederland mocht een blok over Verificatie & Validatie (V&V) verzorgen. Hoe is dat verlopen en wat zijn de eerste bevindingen?

Voorafgaand aan het blok over V&V stond het inventariseren van de projectdoelen op het programma. De gezamenlijke opdrachtgevers op het project, Dick van Klaveren (RWS) en Marco van der Kuilen (Heijmans) trapten af:

Dit project is een succes als we de eindstreep halen zonder ongevallen en ernstige ongelukken. Wees alert op werkstress en bevorder werkplezier. Dat leidt tot saamhorigheid. Natuurlijk moeten we ook voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Maak zaken daarom bespreekbaar en wees transparant. Mijlpalen en doelen zijn daarbij een randvoorwaarde. Verras ook de omgeving niet; het project opereert in een complexe omgeving. Maak, in lijn met de Marktvisie, ruimte voor vakmanschap. Escaleer als het niet goed gaat en vier ook je successen!

Deze projectdoelen waren een mooie opstap voor het blok over V&V: het zijn herkenbare woorden binnen de V&V-context; voorspelbaarheid, betrouwbaarheid, vakmanschap. ‘We gaan kijken hoe we die voorspelbaarheid naar voren kunnen treken’

Paul Litjens, Technisch Manager van RWS op dit project geeft een korte presentatie over de aanleiding en de doelen. Koen Blanke, procesmanager, licht de aanpak van Heijmans toe:

We vonden het spannend; past de werkwijze uit het VVMP wel op de werkwijze van Heijmans? We hebben eerst een analyse van die match gemaakt en gelukkig waren er veel overeenkomsten. Daar waar er afwijkingen waren, hadden we een goed verhaal. Meestal ging het om onderwerpen die we wel doen, maar op een andere plek in het proces. We gaan nu een analyse doen op de documenten in het contract en daarna een eisenanalyse. Deze stappen hebben we natuurlijk ook al doorlopen in de tender, maar we doen ze nu op een ander niveau.

Na deze introductie neemt Erik Elich, begeleider van deze sessie het stokje over en vraagt alle aanwezigen naar voren te komen die een actieve rol hebben bij V&V. Vooraan de zaal verzamelt zich het overgrote deel van de aanwezigen. Er ontstaat een gesprek over ieders rol met betrekking tot V&V. Vervolgens worden de dilemma’s geprioriteerd om in kleine groepen te bespreken. Gekozen is voor de volgende dilemma’s en daaronder enkele aandachtspunten/tips: 

 flap dilemma's

 1. Wat maakt validatie zo lastig? Wat is de rol van de stakeholders bij de validatie?

  1. Maak onderscheid tussen nice/need/must have

  2. Stel een V&V-overleg in

  3. Maak iedereen betrokken, spreek rolverdeling af, wijs een gespreksleider aan

  4. Check de voortgang aan de verwachting

 2. Tot op welk detailniveau moet er worden geverifieerd?

  1. Wissel samen de beelden uit over de onderliggende documenten

  2. Spreek meerdere tussenevaluaties af als de fasen te ver uit elkaar liggen

  3. Escaleer als de discussie niet meer zinvol is

 3. Welke mate van traceerbaarheid is wenselijke vanuit OG en ON zijde?

  1. als het niet traceerbaar is, kan je ook niet escaleren

  2. traceerbaarheid is alleen mogelijk, als het V&V-plan voldoende diepgang heeft

Samenvattend een paar rode draden:

 • er is veel begripsverwarring over V&V; het helpt om beelden en verwachtingen expliciet te maken. Maak er geen stammenstrijd van, maar focus op de achterliggende bedoeling

 • haal V&V naar voren: begin zo vroeg mogelijk met de interpretatie van eisen

 • operationaliseer V&V: wie, wat, hoe, diepgang et cetera

In de afronding van deze energieke en inspirerende sessie kwamen de opdrachtgevers nog terug op de projectdoelen en voegden daar aan toe: ‘de N35 Zwolle-Wijthmen gaat een Best Practice opleveren voor Verificatie & Validatie’.

groepsfoto PSU N35