V&V is ook Verwachting & Vertrouwen Gepubliceerd op: 06 november 2015

5 november 2015 hebben Ron Beem en Jan Visser een blok V&V verzorgd in de leergang Senior Ontwerpmanagement van de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven. De tien deelnemers hebben samen met twee projectmanagers van Rijkswaterstaat gesproken over Verificatie en Validatie.

Interessante bevindingen:

 • Maak er geen papieren tijger van: verlies je niet direct in de details en praat eerst over de hoofdlijnen. Spreek uit welke strategie je herkent in het contract en vertel welke V&V-strategie de aannemer gaat hanteren;

 • Onderscheid de tender als een aparte fase: na gunning is in de tenderfase al veel dichtgetimmerd: sommige vragen zijn (bewust) niet gesteld en er zijn keuzes gemaakt. Na gunning is het goed als opdrachtgever en opdrachtnemer die effecten gezamenlijk expliciet maken;

 • Het lijkt wel alsof ik mijn eigen organisatie hoor praten: er was veel herkenning tussen de deelnemers onderling, maar ook vanuit de RWS-projectmanagers. Discussies tussen techniek en contract spelen bijvoorbeeld op dezelfde manier bij de aannemers, als ook bij RWS;

 • Wie is er nu de baas? De ontwerpmanagers gaven aan dat het belangrijk is om in het eigen projectteam de verantwoordelijkheid te nemen voor techniek en risico’s: baseer daar je V&V-strategie op. Spreek vanuit die verantwoordelijkheid met stakeholders, projectbeheersers of juristen.

Aan het werk

Vervolgens gingen de deelnemers in twee groepen aan de slag om van een case een Verificatie- en Validatie Managementplan (VVMP) te maken. Elke groep had een projectmanager van RWS als ‘adviseur’, als klankbord. Er is bewust gekozen voor de case van Verbreding Wilhelminakanaal, die ook in de sessie van februari 2015 is gebuikt om Lesons Learned V&V op te stellen (zie ook: https://www.leidraadse.nl/nieuwsitem/124/Lessons-learned-VV).

Enkele conclusies:

 • Positioneer het VVMP als onderdeel van het projectmanagementplan;

 • Spiegel een aantal aspecten tussen opdrachtgever en aannemer:

  • Spiegel de organisaties. Heb aandacht voor verantwoordelijkheden; is bij de RWS de contractmanager verantwoordelijk voor het contract en bij de aannemer de projectmanager?

  • Spiegel de verwachtingen;

  • Werk aan gezamenlijke definities, bijvoorbeeld over overlappende begrippen zoals klant, stakeholder en belanghebbende;

 • Ga de dialoog aan over de eisen: niet alle eisen zijn even smart en onwrikbaar. Durf vragen te stellen. Durf te vertellen waar je in de tender van uit bent gegaan;

 • Maak afspraken over validatie: gaat de aannemer in gesprek met de stakeholders? Doen jullie dat samen met de opdrachtgever of verwacht de opdrachtgever ontzorgd te worden? Denk na over de fasering van validatie: elke eis afzonderlijk, of bottom-up of top-down;

 • Benoem risico’s, maar zeker ook kansen ten aanzien van V&V;

 • Spreek duidelijk af waar beslissingen worden genomen. Een tip was het inrichten van een frequent, goed voorbereid contractoverleg tussen opdrachtgever en aannemer, waar beslissingen ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit worden bekrachtigd. Deze helderheid geeft je de ruimte om inhoudelijk overleg tussen opdrachtgever en aannemer te stimuleren; je kan samen oplossingen verkennen, omdat daar geen beslissingen worden genomen;

 • En als laatste: investeer in de relatie, voor er gedoe is.

Hoe nu verder?

In het directeurenoverleg tussen RWS en Bouwend Nederland is uitgesproken om deze werkwijze eens verder uit te proberen in drie concrete projecten. We gaan dat doen in de PSU, na gunning. Doel is om te komen tot een gespreksleidraad voor V&V. Interesse? Laat het ons weten.

Wil je meer weten; vraag het een van de deelnemers aan deze bijeenkomst:

 • Majorie Greveling, Dura Vermeer

 • Arjen Schoondermark, Heijmans

 • Patrick van Os, Ballast Nedam

 • Jorrit de Groot, Boskalis

 • Alex van Schie, Volker

 • Stefan Erents, Van Oord

 • Ewoud de Vries, Ballast Nedam

 • Ralf van Leeuwen, Strukton

 • Peter Gelink, Roelofs,

 • Brian Kersten, Heijmans

 • Rene Waardenburg, Rijkswaterstaat

 • Henk Meuldijk, Rijkswaterstaat

 • Ron Beem, Rijkswaterstaat

 • Kristen Wokke, Bureau de Bont

 • Martijn Scheijde, Bureau de Bont

 • Jan Visser, Bouwend Nederland