verslag workshop NL Ingenieurs over Verificatie en Validatie Gepubliceerd op: 22 mei 2017

Op 18 mei 2017 is een wederom zeer geslaagde ‘Workshop Verificatie & Validatie’ gehouden vanuit het Expertnetwerk SE van NLingenieurs. De organisatoren van dit jaar (Maarten-Kees van Breukelen, Sybren Boukema, Mervyn Suurmond) zijn erg blij met de actieve inbreng van de deelnemers en de oogst van deze middag. Hier volgt een kort resumé voor degene die de Workshop gemist hebben.

Jaco ter Wal (Afdelingshoofd Tauw) verwelkomde een grote opkomst van 90 deelnemers in een goed gevulde zaal bij adviesbureau Tauw. Hij pleitte daarin met een kwinkslag voor een ‘managervrije’ workshop, zodat alle schijn van kleuring en nuance in de discussies later die middag voorkomen werd.

Jacolien Eijer (directeur NLingenieurs) nam het stokje over en legde de verbinding tussen de Marktvisie en Systems Engineering. Middels een Google-zoekactie op afbeeldingen toonde zij het verschil tussen de zoekresultaten op ‘Marktvisie’ en ‘Systems Engineering’: Op die laatste stonden geen mensen afgebeeld, terwijl het slagen van de Marktvisie in houding en gedrag van mensen zit. Zij concludeerde dat er een nieuwe boodschap moet worden verkondigd: “SE is de onmisbare objectieve basis onder de samenwerking die we nastreven in de Marktvisie.”

google marktvisie

hierboven; zoeken met google afbeeldingen op Marktvisie, hieronder; zoeken op Systems Engineering

google systems engineering

Mervyn Suurmond (voorzitter Expertnetwerk SE) trapte vervolgens af met wat later een spetterend debat werd genoemd. De ‘kopstukken uit de SE praktijk’ hadden daarvoor allemaal een stevige stelling ingebracht (zie hieronder), waaruit het publiek er 4 mocht selecteren voor de discussie.

Leo van Ruijven (Coonwolter&Dros): Alleen contract eisen behoeven een formele verificatie door ON richting OG.
Ron Beem (RWS): Implementatie V&V gaat te langzaam; we moeten sectorbreed gaan leren.
Wim Borsboom (UNETO-VNI): Installateurs worden te laat betrokken in het SE proces.
Miranda van Ark (SE Boost): Organisaties richten zich bij het starten met SE te veel alleen op techniek.
Patricia de Greef (INCOSE-NL, VolkerInfra): De huidige opstelling van OG’s bij validatie is strijdig met de marktvisie.
Willem Kalshoven (ProRail): V&V wordt door OG en ON onvoldoende expliciet toegepast.
Jacolien Eijer (NLingenieurs): Zonder SE kan de Marktvisie niet slagen

Dankzij de redelijke verdeling tussen OG, ON en IB van zowel het debatpanel als de zaal volgde er een goed en scherp debat. Hierbij werd het wederom duidelijk: dat het contract een incident in de SE levenscyclus is; dat rollen en verwachtingen als het gaat om V&V vaker op de projectagenda moeten komen en dat er nog regelmatig uit angst wordt geacteerd.

Na een korte break vertelde Maarten Visser (Witteveen+Bos) over BIM als Validatietool in project Ring Groningen. De praktijk van Verificatie en Validatie binnen het Bouwwerk Informatie Management vraagt om een gezamenlijk (OG+ON) doorleefd V&V managementplan. Er moet meer aandacht uitgaan naar Analyse en Allocatie van eisen. Validatie is complexer dan Verificatie, terwijl over die eerste nauwelijks of geen contractuele afspraken worden gemaakt.

Het laatste deel van de middag mochten de 90 enthousiaste deelnemers zich in groepen buigen over 9 verschillende Workshop tafels. De diverse faseovergangen van het (SE)ontwikkelproces van een project werden belicht en aandachtspunten van OG, ON en IB gingen over en weer. Ook voor de tafels ‘Virtual Reality als Validatietool’, ‘Liefde SE is …’ en ‘thema’s voor platform 4P’ werden druk bezocht. Het expertnetwerk hoopt met de oogst van deze Workshop binnenkort tot enkele acties over te gaan.

Sybren deelde de ludieke oogst van de SE termen in ‘Jip en Janneke taal’, zoals ‘Verificatie = technisch boekhouden’ en ‘System of Interest = bierviltschets’ en Mervyn wees nog op de noodzaak van SE in verband met actuele ontwikkelingen (zoals de nieuwe Participatiewet) die onze opgave omtrent Validatie nog complexer maken.

Tijdens de afsluitende netwerkborrel, die mede in het teken van het 100 jarig bestaan van NLingenieurs stond, ging de discussie onverminderd door. Maarten, Sybren en Mervyn kijken terug op een zeer geslaagd event, waarbij het is gelukt om veel marktpartijen bij elkaar te krijgen rondom Systems Engineering. NLingenieurs hoopt een voorbeeld te hebben gezet voor de wijze waarop wij ons onder de noemer van de Marktvisie meer kunnen en moeten opzoeken.

workshop NLingenieurs V&V