Downloads

Op deze pagina kunt u diverse documenten downloaden, zoals de meest recente versie van de Leidraad SE alsmede voorgaande versies. U vindt hier alle downloads overzichtelijk bij elkaar.  

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector
Leidraad SE versie 3 (november 2013), met de losse afbeeldingen (ZIP bestand met TIFF en JPEG formaten)
Guideline for Systems Engineering version 3 - Leidraad SE v3 English version
Leidraad SE versie 2 (november 2009)
Leidraad SE versie 1 (april 2007)

Prorail
Handboek Systems Engineering (versie april 2015)

Rijkswaterstaat
In het eigen technisch ontwerp- en specificatieproces gebruikt Rijkswaterstaat verschillende documenten. Het gehele werkproces - van projectopdracht tot specificatie - is verwoord in document Procesbeschrijving SE. Dit document geeft overzicht over 1 gehele fase van een project. Dat kan een fase in de verkenning of planuitwerking zijn of in de voorbereiding tot realisatie. Verdiepend op de procesbeschrijving SE zijn verschillende werkwijzebeschrijvingen [WWB] opgesteld die op 1 thema diep ingaan. Het advieskader SE gebruikt Rijkswaterstaat als kwaliteitscontrole van een contractspecificatie. Er zijn 3 ijkmomenten bepaald die alle in dit advieskader zijn opgenomen.

De handreikingen risicoanalyse, verificatie beschikbaarheid en betrouwbaarheid en de kwalitatieve risicoanalyse zijn documenten die helpen op een gestructureerde wijze risicoanalyses van verschillende objecten op te zetten en uit te voeren.

Werkwijzebeschrijvingen
WWB-SE-0001 Structureren van eisen (maart 2018)
WWB-SE-0009 Bemachtigen van eisen (maart 2018)
WWB-SE-0010 Werken met basisspecificaties (maart 2018)
WWB-SE-0020 Werken met een klanteisenspecificatie (maart 2018)
WWB-SE-0022 Uitvoeren functie-analyse (april 2018)
WWB-SE-0025 Raakvlakkenbeheer (maart 2018)
WWB-SE-0028 Opstellen workbreakdownstructure (maart 2018)
WWB-SE-0029 Opstellen werkpakketbeschrijving (maart 2018)
WWB-SE-0044 Verificatie en Validatie (maart 2018)
WWB-SE-0045 Variantenanalyse (maart 2018)
WWB-SE-0058 Opstellen van systeemeisen (maart 2018)
sjablonen en word-versies in zip-formaat (maart/april 2018)

Procesbeschrijving SE, versie 2.1.3 (juli 2017)
Advieskader SE (juli 2016)
Kader contractbeheersing (december 2017)

RAMS:
Handreiking Prestatiegestuurde Risicoanalyses (PRA, maart 2018)
Handreiking Verificatie betrouwbaarheid en beschikbaarheid (september 2017)
Handreiking Kwalitatieve objectrisicoanalyse (PDF) (september 2017) + FMECA template (XLS) (september 2017)
Overige documenten, samengevat in Deelmethoden kwantitatieve ORA (ZIP) (zip samengesteld november 2017)

Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland
Lessons learned Verificatie en Validatie
de dilemma's
de draaiboeken V&V