Lessons Learned Toetsen van Vraagspecificaties Eisendeel Gepubliceerd op: 07 juni 2010

Vanaf februari 2006 is Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur steeds stelselmatiger Vraagspecificaties Eisendeel gaan beoordelen vanuit de principes van systems engineering ter ondersteuning van de projectteams. Dat wil zeggen dat de toetsen niet direct waren gericht op de inhoud van de specificatie, maar op de structuur en samenhang ervan. Dit dus houdt in dat er wél gekeken is naar de wijze waarop de eisen waren geformuleerd, maar niet naar wèlke eisen er werden gesteld.


Over een periode van drie jaar toetsen (vanaf begin 2006 tot en met eind 2008) is een evaluatie uitgevoerd van het gedane toetswerk tot nu toe en er is gekozen om deze ervaringen en lessen te bundelen. Dit lessons learned boekje dient opstellers van het Eisendeel van de Vraagspecificaties (dat zijn Rijkswaterstaat- en ProRail-medewerkers, maar ook ingenieursbureaus) te leren welke praktijkervaringen al zijn opgedaan en beoogt het delen van elkaars ervaringen te stimuleren.

Update (juni 2015): inmiddels staat het advieskader SE, dat RWS hierbij gebruikt hier op de site.

Download hier: Lesson Learned Toetsen van Vraagspecificaties Eisendeel, versie 2.0 (pdf, 1,8MB)