Best Practice V&V: N35 Zwolle - Wijthmen Gepubliceerd op: 24 september 2018

paaltje N35Op 3 juli 2018 was er een gezamenlijke bijeenkomst van RWS en Heijmans om de Best Practices op te halen van Verificatie en Validatie bij het project N35 Zwolle – Wijthmen.

Een deel van de deelnemers was ook aanwezig bij de PSU van dit project, op 15 september 2016. Bijna twee jaar later is het tijd voor een terugblik:

Wat ging er goed ómdat de PSU over V&V ging:

  1. Agendasettend; er werd al snel ook over V&V gesproken in het project, omdat het belang onderkend werd. De gesprekken gingen over V&V en hinderden andere discussies niet
  2. Dilemma’s vooraf in beeld; dit draagt bij aan verwachtingenmanagement: ‘er zijn grijze gebieden’
  3. Discussies via eisen opgehelderd; veel discussies werden helder gemaakt via een gesprek over de bijbehorende eisen: er is een duidelijk vertrekpunt voor de discussie. Ook de aanscherping/uitwerking van de eisen werd bijgehouden in een document, de nuc-lijst (nadere uitwerking contract). De nuc-lijst bevat veel kleine aanpassingen en is, hoewel er geen tijd en geld mee gemoeid zijn, als één VTW ingebracht en vastgesteld
  4. Document VVMP gebruikt; in het project is het document van het Verificatie- en ValidatieManagementPlan (VVMP) gebruikt en projectspecifiek gemaakt. Dit document (gebaseerd op VVMP van leidraad SE) wordt door Heijmans beheerd en ingezet bij volgende projecten

Wat kan er beter:

  1. Dilemma’s en volledigheid; niet alle dilemma’s zijn bekend, maar zelfs áls een dilemma onderkend is, dan kan de interpretatie daarvan nog wel verschillend zijn. En besef dat je ook niet alle dilemma’s aandacht kan geven; er moet al zo veel in een project
  2. Terugkoppeling discussie naar de basis; de terugkoppeling naar het oorspronkelijk ontwerp, als je dingen anders uitvoert, kan beter
  3. V&V op de systeemeisen gaat goed, aantoonbaar voldoen aan proceseisen kan beter

Vervolgens is op drie inhoudelijke onderwerpen een verdiepingsslag gemaakt (lees meer hierover in de Best Practice):

  • A-maat en halfverharding
  • Op- en Afleverdossiers
  • Geluidsschermen op barrier (Geïntegreerde Schermen)

Erwin Boersma, vertegenwoordiger van Bouwend Nederland voor Systems Engineering, sloot af met de hoop dat projectteams van opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk starten met het op de agenda zetten van V&V in de PSU, en dat ze ook bij de afronding van het project de tijd nemen om de leerervaringen op te halen en te delen in de sector.

Voor het behandelen van V&V in de PSU en het opstellen van Best Practices zijn draaiboeken beschikbaar