Alliantie Rijkswaterstaat – ProRail: aandacht voor Systems Engineering Gepubliceerd op: 17 september 2018

In het jaarrapport augustus 2016 – augustus 2017 is de volgende tekst opgenomen over SE:allioantie prorail - rws

ProRail en RWS werken samen aan één taal voor Systems Engineering (SE) in de sector. Door gezamenlijk op te trekken stralen we naar de sector de meerwaarde van SE uit en dat we hier als grote opdrachtgevers achter staan. Het voordeel van de samenwerking is dat aannemers en ingenieursbureaus eenduidigheid bij RWS en ProRail ervaren in de contracten, door een eenduidige en op elkaar afgestemde werkwijze middels Systems Engineering. Gezamenlijk blijven we investeren in het leren en verbeteren. Zo zijn RWS en ProRail gezamenlijk initiator van het traject SE Boost en worden PAO-cursussen gegeven.

Voor 2018 is de ambitie uitgesproken om bij elkaar in de keuken te kijken op het gebied van OCD’s (Operational Concept Description); de manier om naast klanteisen het meer dynamische deel van het beoogde gebruik vast te leggen.

De hele jaarrapportage, met daarin ook aandacht voor samenwerking in projecten, tunneltechnologie, assetmanagement en innovatie is hier te downloaden

Ron Beem (Rijkswaterstaat) en Willem Kalshoven (ProRail)