Het leest als een spannend jongensboek Gepubliceerd op: 19 december 2016

ijsseldelta logo rechtsijsseldelta logo linksGert-Jan Braas, integratiemanager van de opdrachtnemer op het project IJsseldelta vertelt: ‘je ziet de hoogwatergolf op je afkomen. Het inlaatwerk treedt in werking en de bypass vult zich met water. Kilometers verder moet de Roggebotsluis open worden gezet om het water af te voeren, maar het is slecht weer en de sluis wordt niet bediend. Zal het lukken om de sluis op tijd open te zetten?’.

Tirza Zwanenbeek, vertegenwoordiger van de beheerorganisatie vult aan: ‘We hebben heel bewust een OCD bij het contract gedaan. Met een OCD schets je het beoogd gebruik; met alleen een eisenset was de bedoeling nooit overgekomen zoals Gert-Jan die schetst’.

Samen: Er zat een eerste versie van de OCD bij het contract, met de bedoeling die samen verder te ontwikkelen. Dat geeft over en weer vertrouwen, inzicht en commitment. Inmiddels hebben we een aantal systeemwijzigingen doorgevoerd en zijn we bezig met de afronding van het OCD van fase 2 inclusief de systeemanalyse. Begin 2017 gaan we gezamenlijk verder met het opstellen van de Use-Cases. De Use-Cases zijn een verdere uitwerking van het OCD en gaan over de functionaliteiten in relatie tot het gebruik (wie, wat en hoe) van het nieuw aan te leggen areaal. Hiermee gaat het spannende boek in ieder geval een goed einde krijgen.

Meer informatie over het project staat hier: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/

Ter illustratie zijn ook de OCD, het inzetprotocol en een deel van de specificatie in te zien.

Waarom OCD?

Leidraad SE, versie 3, zegt op pagina 45:

Scenario’s beschrijven
SE vraagt om het specificeren van functies. Gebruik bijvoorbeeld scenario’s, use cases of Operational Concept Description (OCD) om het beoogde gebruik van een (dynamisch) systeem te duiden. Zeker bij het duiden van de proceskant van een systeem kan het helpen om één of meer
scenario’s te beschrijven. Met een scenario bedoelen we een reeks opeenvolgende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een aanrijding met gewonden in een tunnel en de daarop volgende incidentafhandeling. Hierin hebben gebruikers, een operator en derde partijen (zoals hulpverleningsdiensten) interactie met het systeem. De scenarioanalyse helpt bij het definiëren van de benodigde functies, de afbakening van het systeem in de keten en het optimaliseren en toetsen van het ontwerp van voorzieningen binnen het systeem. Dit met het oog op de zelfredzaamheid van gebruikers, de ondersteuning van de hulpverlening en het voorkómen van escalatie. Een scenarioafhandeling (ook wel use cases genoemd) bepaalt hoe de functies samenhangen.
 
Plaats van OCD in de contractspecificatie
Een OCD kan helpen bij het communiceren over eisen, wensen en oplossingsruimte. Als er een OCD beschikbaar is binnen een project, zorg dan dat deze goed is gepositioneerd in de specificatie. Contractueel moeten over een OCD duidelijke afspraken worden gemaakt; wat verwacht de opdrachtgever van de opdrachtnemer en wat moet de opdrachtnemer uiteindelijk met het document doen.