SE: more like art than science Gepubliceerd op: 14 april 2015

 

Systems Engineering is more like art than science

An English version of this article can be found here

Een ogenschijnlijk ongebruikelijke uitspraak van een president van de beroepsvereniging van Systems Engineers; in veel ogen is Systems Engineering bovenal een technische discipline. Toch breekt David Long, internationaal president van de beroepsvereniging voor Systems Engineering (INCOSE) een lans voor een holistische kijk op het vakgebied.                                                                                                                                                                                   

David Long gaf zijn visie op Systems Engineering (SE) in een speciale bijeenkomst met de Stuurgroep 4P, op maandag 13 april 2015 in Utrecht. David is net over de helft van zijn tweejarige termijn als president van de beroepsvereniging. Hij heeft een achtergrond in de ‘harde kant’ van SE; in het dagelijks leven is hij directeur van een bedrijf dat Model Based Systems Engineering oplossingen aanbiedt aan de Amerikaanse luchtvaart- en defensie-industrie. Als president van INCOSE ziet hij vooral het belang van de ‘zachte kant’.

Matzes en Digeridoo

David; ‘de overeenkomsten die ik wereldwijd zie, zijn niet langs de lijnen van inhoud en techniek, maar meer langs de lijnen van cultuur. De Een traject als SE-Boost spreekt mij bijzonder aan, omdat het prikkelt en bruist. Het is een zeer volwassen uitwerking in de breedte en ambitie. Dit soort energie voel ik ook in Israël; daar is een jonge generatie SE’ers aan de weg aan het timmeren’. Op een ander vlak ziet David Long overeenkomsten met Australië;  Australië heeft minder financiële buffers dan Amerika en kan zich minder missers veroorloven. In Australië heeft de overheid een verregaand partnership met het bedrijfsleven ontwikkeld. In de contracten geeft men niet alleen de eisen mee, maar ook het ontwerp dat bij die eisen hoort. Die openheid ligt in de ogen van David in het verlengde van het Nederlandse model.

Met een straaljager landen op 500 meter snelweg

In een toelichting op de Nederlands Leidraad voor SE (zie www.leidraadSE.nl) komen de Leidende Principes ter sprake. Vooral ‘de klant centraal’ ziet David als een belangrijk uitgangspunt; ‘ik zie te vaak dat technici vooruitdenken naar oplossingen, in plaats van achteruit te ontwerpen richting de klant’. Een anekdote was de klantwens van de Zweedse luchtmacht om te allen tijde op maximaal 500 snelweg een straaljager te laten landen. Het maximale ontwerp van de technici haalde 550 meter. Ook heel knap, maar toch te veel. Totdat iemand zich realiseerde dat 500 meter een wel heel erg rond getal was; wat had de klant daarmee voor ogen?  Om een lang verhaal kort te maken; landen op 550 meter snelweg was ook prima.

Leiderschap

Een belangrijk punt dat David Long wil maken, is leiderschap. Leiderschap is een belangrijke vaardigheid; daar moet meer aandacht voor komen. Leiderschap is oplossingen dichterbij brengen, waar inhoudelijk nog niet voor 100% overeenstemming over is, zoals verificatie en validatie. Leiderschap is ook de implementatie van SE binnen bijvoorbeeld een klein bedrijf bevorderen en leiderschap is ook gezamenlijk in de sector een stap durven zetten. Ziehier een parallel met de driedeling in de Leidraad SE; de sector, het bedrijf en het project.

Hoe nu verder?

In korte tijd is een aantal onderwerpen aangestipt en kregen we veel complimenten en concrete tips. Ook INCOSE Nederland was bij de bijeenkomst aanwezig en gezamenlijk  hebben we de basis gelegd om elkaar vaker te spreken. Met nogmaals het pleidooi van David Long om Systems Engineering niet te positioneren als een louter technische discipline, maar meer holistisch, net als kunst. Dan is het ook leuker om te doen.

lees ook het verslag van de avondlezing van David Long hier 

aanbieden van de Engelse versie van de Leidraad

Aanbieden van de Engelse versie van de Leidraad

 groepsfoto 4P en David Long

vlnr: Paul Schreinemakers (technical Director INCOSE), Patricia de Greef (president-elect INCOSE NL), Hans Bruinsma (4P NL-ingenieurs), Jan Visser (4P Bouwend Nederland), Ron Beem (4P Rijkswaterstaat), Miranda van Ark (4P projectleider SE-Boost), David Long (president INCOSE), Dick Terleth (president INCOSE NL), Jeroen Meijs (4P Vereniging van waterbouwers)