Stappenplan van projectopdracht tot Vraagspecificatie; Systems Engineering Gepubliceerd op: 10 juni 2010

In december 2010 is een vernieuwde versie van het stappenplan uitgekomen. Deze versie is verbeterd aan de hand van commentaar van gebruikers en specialisten. Sommige stappen zijn geheel herschreven en sluiten nu beter aan bij het gedachtengoed uit de Leidraad SE. De inputs en outputs laten nu beter zien welke terugkoppelingen tussen de stappen mogelijk zijn. Er zijn minder pijlen in het schema opgenomen om nog beter te benadrukken dat het stappenplan een bibliotheek van processen is en geen flowchart. Daarnaast zijn aan de verschillende activiteiten ook verschillende rollen toebedeeld om scherper neer te zetten wie waar verantwoordelijk voor kan zijn.

Download hier de actuele versie van het "Stappenplan van projectopdracht tot vraagspecificatie"

Download hier het rolprofiel 'Specificeerder'
Download hier het rolprofiel 'Adviseur Systeem ontwikkeling'
Download hier het rolprofiel 'Adviseur Projectorganisatie'