Workshop Verificatie en Validatie 2012 Gepubliceerd op: 03 augustus 2012

In de presentaties is de plaats van V&V in het proces neergezet van besluitvorming, ontwerp, fasering en contractering door Johan Hekker namens NLingenieurs. Namens de stuurgroep 4-P heeft Ron Beem de principes van V&V toegelicht en Robert Maat van Hegeman heeft aan de hand van het project ‘Combitunnel Nijverdal’ laten zien hoe V&V echt in de praktijk werkt en ook is gegroeid de afgelopen jaren.

Opening

Napraten

Presentatie

Discussie

Na de pauze is er in groepen gediscussieerd over stellingen en daarnaast over V&V in het algemeen. Hieruit lijkt toch nog naar voren te komen dat niet iedereen op één lijn zit. Tenslotte heeft Hans Oude Avenhuis van TriMotion de middag afgesloten door het samenwerken in de branche te beschouwen vanuit gedrag van partijen: Risicomijdend gedrag, oordelen en wan-trouwen en hij heeft een discussie geïnitieerd over wie valideert op welk abstractieniveau en wat je daar zelf aan kunt bijdragen. Geen gemakkelijk gesprek, maar naar de mening van NLingenieurs noodzakelijk om als sector naar een grotere volwassenheid toe te groeien.

Al met al een geslaagde middag waarin partijen in de bouw zijn samengebracht om vrij van de dagelijkse project perikelen te kunnen discussiëren over hoe wij V&V verder kunnen verbeteren.