Next steps geformuleerd tijdens managementworkshop SE Gepubliceerd op: 19 juni 2012

Managers aan het woord

Opdrachtgevers en opdrachtnemers, managers en experts, voorstanders en voorstanders Zo’n 30 medewerkers van uiteenlopende organisaties uit de GWW-sector gingen 31 mei 2012 met elkaar in gesprek over Systems Engineering. Dit op uitnodiging van Bouwend Nederland. Het doel? De opbrengsten sinds Leidraad V2 inventariseren en de uitdagingen voor de toekomst – en daarmee voor Leidraad V3 – benoemen. Het bleek een vruchtbare bijeenkomst die verdieping aanbracht in de actuele vraagstukken van SE. De vraag of we verder zijn dan een paar jaar terug beantwoordde men met een volmondig ja. Waarbij één van de aanwezigen opmerkte: “Stop met zoeken naar draagvlak voor SE, geef er gewoon invulling aan!”

 

Na een heldere inleiding van Jan Visser startte de middag met een informatiemarkt. Medewerkers vertelden hier meer over de toepassing van SE bij: A2 Maastricht, aanleg 3de Kolk Beatrixsluis, 2de Coentunnel, Spoortunnel Delft en de Delflandse kust. Ze deelden de daarbij opgedane opbrengsten en verbeterpunten met de aanwezigen. Dit leidde tot kritische vragen, inzichten en discussie.

Aansluitend inventariseerde procesbegeleider Erik Elich de bevindingen bij de aanwezigen. Enkele opmerkingen die daarbij voorbijkwamen: ‘SE kan niet sneller dan de ontwikkeling van personen’ en ‘Klanteisen moet je behouden in het traject, zodat ook de opdrachtnemer ziet en begrijpt waar bepaalde vragen of eisen vandaan komen´.

Harten weggeven

Managers uit de gelederen van ProRail, Rijkswaterstaat, NL Ingenieurs, UNETO-VNI, de Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland kregen vervolgens elk drie harten, die ze mochten toekennen aan één van de diverse ‘Next Steps’ op het vlak van SE. Zo bleek letterlijk en figuurlijk welke aandachtspunten de managers het meest aan het hart gaan. Soft skills stond op één, op de voet gevolgd door Verificatie & Validatie en SE en contracten. Over deze onderwerpen discussieerden de aanwezigen verder door.

 

Investeren in soft skills

Bij soft skills merkte men op dat het normaal moet zijn om elkaar op competenties en soft skills aan te spreken en dat deze moeten meewegen in de teamsamenstelling. Ook moeten partijen investeren in de versteviging van soft skills met relevante opleidingen. Bij Verificatie & Validatie werd het belang van validatie dicht bij de stakeholders op alle niveaus door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer erkend Bij SE en contracten lijkt een belangrijk aandachtspunt de ontkoppeling van de combinatie SE/D&C-contracten.

SE is geschikt voor álle contractvormen, zoals RAW, DBFM en E&C. De uitdaging ligt erin om op zoek te gaan naar wat effectief is voor elk contract en welke randvoorwaarden daarvoor ingevuld moeten worden.

Input welkom!

De soft skills bleken op de 31ste mei voldoende aanwezig. De deelnemers zochten elkaar op en discussieerden geanimeerd. De sfeer van de middag was constructief en positief.

 

Al met al leverde de bijeenkomst veel inhoud op waar de werkgroep haar voordeel mee kan doen. Nog meer input is echter altijd welkom! Leidraad V3 onderbouwen we graag met voorbeelden uit de praktijk. Beschik je over geschikte voorbeelden van projecten die de werking van SE onderbouwen? We horen ze graag!

Werkgroep Leidraad V3

Daan Alsem (d.alsem@royalhaskoning.com)

Jeannette Kamerman (jeannette.kamerman@rws.nl)

Cees van Leeuwen (cvanleeuwen@baminfraconsult.nl)

Leo van Ruijven (leo.vanruijven@croon.nl)

Ton den Toom (ton.dentoom@prorail.nl)

Marco Vos (VOX@VanOord.com)

 

Door: Miranda van Ark