Vraagspecificatie voor Variabel Onderhoud Gepubliceerd op: 20 maart 2009

Het doel van de presentatie was enerzijds het delen van de ervaringen van de projectteamleden van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland met de leden van de kenniskring. Anderzijds beoogde de Dienst Zuid-Holland een open discussie waaruit informatie zou volgen om de structuur en inhoud van de vraagspecificatie eventueel te kunnen verbeteren.

In de presentatie werd ingegaan op de manier waarop het Eisendeel van de Vraagspecificatie is opgesteld voor een project dat een groot deel variabel onderhoud bevat. Hierbij vertelden de projectteamleden dat zij het door hun opgestelde Eisendeel van de Vraagspecificatie hebben ingebracht in een Masterclass Design & Construct. Deze masterclass vond plaats onder leiding van de professor dr.ir. H.A.J. de Ridder, TU Delft.

Uit de Masterclass volgde een aantal leuke lessen, waarvan hier twee interessante zijn gegeven:

Les 1: de initiële opzet van het Eisendeel van de Vraagspecificatie bevatte te veel detaileisen
Professor De Ridder gaf de projectteamleden als huiswerk mee het aantal eisen zo ver te reduceren tot de voor hun belangrijkste eisen

Les 2: de projectteamleden zullen in hun project onduidelijke projectrisico’s bij zich moeten houden en deze niet moeten proberen onder te brengen in de vraagspecificatie
Het onderbrengen van risico’s leidt namelijk vaak tot prijsverhogingen, immers beheersmaatregelen voor risico’s moeten worden beprijsd. Bij een goed opgezette vraagspecificatie is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor het werk dat hij levert en vormt het benoemen van daaraan gerelateerde risico’s geen noodzakelijke aanvulling.

De presentatie heeft tot een verdere afstemming geleid tussen de verschillende landelijke Rijkswaterstaat diensten van het doorontwikkelen en standaardiseren van hulpmiddelen voor projecten met variabel onderhoud.

Variabel onderhoud zoals dit bij Rijkswaterstaat is gedefinieerd:
Onderhoud dat niet behoort tot het begrote reguliere (vaste) of correctieve onderhoud. Variabel onderhoud is nodig:
(1.) na intensiever dan initieel beoogd gebruik van het systeem heeft plaats gevonden (zoals zwaarder vrachtverkeer over de vluchtstroken die als spitsstroken worden gebruikt, of door overbelasting van bruggen door vrachtverkeer)
(2.) wanneer omstandigheden de status van het systeem dermate hebben aangetast waardoor sneller dan verwachte degradatie van het systeem heeft op getreden (zoals bijzonder zware vorstperioden, andere of bijgestelde normering (Wet op de Waterkering), e.d.)
(3.) bij grote onderhoudsactiviteiten waarvoor geldt dat zij moeten worden uitgevoerd omdat het systeem aanleunt tegen direct functieverlies (zoals een aandrijving van een beweegbare brug, een sluisdeur, e.d.)

Variabel onderhoud is daarmee een combinatie van gebruiksafhankelijk, toestandafhankelijk en prestatieafhankelijk onderhoud.