De continue vernieuwing van de Leidraad SE: een unieke samenwerking! Gepubliceerd op: 12 januari 2009

Op de dag rondom de vernieuwing van de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector werd dit nog eens onderstreept vanuit de betrokken partijen zelf. Een ruime vertegenwoordiging van zowel managers als experts kwam op 23 juni 2009 in het Bouwhuis te Zoetermeer bij elkaar om te discussiëren over het ambitieniveau van Systems Engineering binnen de GWW-sector en de voorgestelde wijzigingen in de komende revisie van de leidraad.

De dag was een ijkpunt voor de werkgroep die de vernieuwde Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector voorbereidt. Wat vindt het management van de ontwikkeling van de werkwijze. Wat vinden de experts van de conceptteksten? Voor het aanwezige gezelschap stond het gezamenlijke belang in ieder geval voorop: de sector weer een stap verder brengen naar een efficiënte werkwijze en minder faalkosten in onze projecten.

Gastheer voor het gebeuren was Bouwend Nederland. Het Bouwhuis te Zoetermeer fungeerde als locatie voor de verschillende workshops die op specifieke onderwerpen rondom de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector waren ingericht. Aan het begin van de dag riep de werkgroep op om input te leveren voor verbetering van de Leidraad. Speciaal voor het hogere management, was er een workshop over het ambitieniveau van de Leidraad en de verdere implementatie van Systems Engineering in de werkprocessen van de organisaties.

Er waren workshops over de samenhang van Systems Engineering met Projectmanagement en Risicomanagement, maar ook over de koppelpunten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De meer inhoudelijke workshops gingen over het toepassen van Verificatie en Validatie, Systeem- en Life Cycle denken en het gebruik van de Work Breakdown Structure in relatie tot de primaire processen. Stof genoeg voor discussie, bleek uit het programma.

Tijdens de afsluiting van de dag werd geconstateerd dat er binnen de sector een grote mate van betrokkenheid is bij Systems engineering. Duidelijk bleek de behoefte aan praktijkvoorbeelden om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten. Diverse personen hebben zich spontaan aangemeld bij de werkgroep voor het aanleveren van concrete tekstvoorstellen. Op 27 november zal de versie 2.0 van de Leidraad gepresenteerd worden.

Als grootste winstpunten van de dag kunnen genoemd worden: het tonen van commitment en het uitblijven van principiële negatieve geluiden vanuit de achterban van de samenwerkende partijen. Dat de ontwikkeling van Systems Engineering binnen de GWW-sector op de ingestoken weg door moet gaan, is geen moment ter discussie gesteld. En daarmee is de unieke samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers voor de toepassing van Systems engineering binnen de GWW-sector een gegeven!

Heeft u vragen of bent u op zoek naar informatie met betrekking tot de update van de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector dan kunt u per email een vraag sturen aan uw contactpersoon.