Rijkswaterstaat, Discussies over verificatie van het ontwerp Gepubliceerd op: 11 januari 2009

Voor project Watergraafsmeer is projectmanager Michel Marijnissen geínterviewd. Vlak na het interview is er een groot succes behaald in dit project. Er is namelijk 9 miljoen Euro bespaard door het toepassen van Value Engineering.

Projectmanager Michel Marijnissen is bijna 6 jaar werkzaam bij ProRail. Michel: Mijn droomproject is een groot spoorproject managen in Indonesië of Italië. Maar deze tunnel realiseren is ook ontzettend uitdagend. Net als bij de Radarweg ben ik binnen dit projectteam verantwoordelijk voor de aansturing en motivatie van de teamleden. Ik moet ervoor zorgen, dat binnen het project volgens systems engineering (SE) wordt gewerkt en waar nodig zaken of mensen bijsturen.

Michel: De Gemeente Amsterdam maakt een nieuwe weg naar het Science Centre. Daarvoor moet er een tunnel onder het spooremplacement Watergraafsmeer en de doorgaande sporen worden gemaakt, wat dan ook het doel van het project is.

 Michel: We gebruiken SE om het project risicogestuurd te kunnen managen en met name de klant- en overige stakeholderbelangen goed en zorgvuldig afgewogen te doorgronden en in het project onder te brengen. Voorts om een keuze te maken tussen varianten en uitvoering van de tunnel, door bijv. value engineering toe te passen. Wij denken er ook over na om buitendienststellingen zoveel mogelijk te voorkomen, door een tunnel te boren terwijl alles bovengronds gewoon doorgaat. Dit is één maal eerder gedaan, maar op veel kleinere schaal. Een groot nadeel zijn de hogere kosten, wie wil die nemen. De tweede variant is een tunnel maken op de traditionele wijze. Daarvan is het grote nadeel, dat de doorgaande sporen overdag in gebruik zijn en spooretablissement ’s nachts. Er moet dus altijd wat buitendienst worden gesteld. SE helpt een juiste afweging te maken met een heldere motivatie.

Daarom proberen we in een vroeg stadium eisen te voorzien van Verificatie en Validatie elementen en deze in een trade-off matrix te plaatsen, om de juiste afwegingen te maken. Bij Radarweg heeft dat ons project erg geholpen. Michel: Een grote uitdaging voor mij persoonlijk is: de financiën rond krijgen voor de ambitieuze variant. Maar sowieso heeft de gemeente een uitdaging om de financiën rond te krijgen, of alles doorgaat is dus maar de vraag.

 Michel: Grote uitdagingen (risico’s) zitten in het vermijden van problemen voor het enorm intensieve gebruik van het emplacement en de doorgaande sporen, de technische interactie met de nabije ligging van een kunstwerk aan de A10, de snelweg zelf en het maken van een waterkerende constructie die niet schreeuwend duur is en toch voorziet in de behoefte van het Waterschap.

Michel: Genoeg uitdagingen voor mijn nieuwe projectingenieur in de technische aansturing en in eerste instantie het verkrijgen van een klanteisendocument dat voldoet aan onze eisen en waarin conflicterende eisen goed beschreven zijn.