Pilot systems engineering bij onderhoud Gepubliceerd op: 08 juli 2008

De maatregelen die functioneel worden gespecificeerd omvatten het onderhoud aan het beweegbare deel van de St. Servaasbrug, te Maastricht. Het plan van aanpak voor deze pilot beschrijft een praktische toepassing van systems engineering voor een (kleinschalig) onderhoudsproject. Het plan is om via het doorlopen van achtien activiteiten de vraagspecificatie op te stellen. Dit zijn:

1. projectscope analyse,
2. objectenboom definitie,
3. analyse van de bestaande situatie,
4. omgevingsanalyse,
5. bedrijfsvoeringsanalyse,
6. gebruikerseisen analyse,
7. risico analyse,
8. functionele analyse,
9. levenscyclus analyse,
10. raakvlakken analyse,
11. analyse van de overgang oude naar de nieuwe situatie (transitieanalyse),
12. informatiebeheeranalyse
13. eisen specificatie,
14. eisenbeheer tool toepassing
15. bepaling van de verificatie- en validatiestrategie,
16. werkprocessen analyse,
17. contracttypeanalyse
18. toetsing.

Voor elk van de activiteiten is een werkpakketbeschrijving opgesteld in maximaal 2 A4-tjes. Hierin staan beschreven:

a. het doel van de activiteit,
b. de input,
c. de kern van de achterliggende theorie,
d. de deelactiviteiten,
e. bijbehorende begrippen en definities,
f. relevante documenten (zoals de werkwijzeartikelen over de betreffende activiteit)
g. en de output van de activiteit (tot welke producten of documenten moet de activiteit leiden)

st Servaasbrug, Maastricht

De basis voor de inhoud werkpakketten vormen de "Leidraad voor systems engineering binnen de GWW-sector" SE en de kenniskring systems engineering van Rijkswaterstaat. Alle werkpakketten zijn opgenomen in één rapport waar bijlagen zijn bijgevoegd met een werkstroomdiagram en een activiteitenboom (Work Breakdown Structure, WBS) voor het overzicht. In de activiteitenboom zijn de activiteiten op drie niveaus uitgewerkt onder vermelding van input en output. Deze informatie vormt de rode draad waarlangs het projectteam de vraagspecificatie opstelt.

Zoals bij de intro van dit artikel is beschreven vormt dit project een pilot en is dit project voor de projectteamleden meteen ‘Training on the job’. Het projectteam werkt volgens het Integraal Project Management model van Rijkswaterstaat (zoals beschreven in de "Leidraad voor systems engineering binnen de GWW-sector"). De methodiek van systems engineering wordt hierbij beschouwd als een transparante en gestructureerde projectaanpak om de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat te verhogen.

Inhoudelijk en qua werkwijze sluit het project volledig aan op de leidraad en op de werkwijze van Rijkswaterstaat. Er wordt in het project gewerkt met een eisenbeheer database. Tot slot kan worden vermeld dat de vraagspecificatie voor de pilot zal bestaan uit een Vraagspecificatie Eisendeel (wat wordt gevraagd van de Opdrachtnemer) en een Vraagspecificatie Procesdeel (hoe wordt van de Opdrachtnemer gevraagd het uit te voeren).