Vereniging van Waterbouwers participeert bij ontwikkeling Leidraad SE Gepubliceerd op: 09 mei 2008

De vereniging van waterbouwers participeert vanaf 2008 bij de ontwikkeling van de "Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector." De Vereniging van Waterbouwers neemt daarmee ook zitting in het reguliere periodieke overleg van de vier partijen (zijnde Rijswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland en NL Ingenieurs). Waterbouwbedrijven die zaken willen indienen voor dit overleg kunnen zich richten tot de afgevaardigde Goos de Boer. Daar kunnen zij ook met vragen terecht.