Congres Presentatie Leidraad SE Gepubliceerd op: 17 januari 2007

Wat is Systems Engineering?
Systems Engineering is een gestructureerde methode om te garanderen dat je krijgt wat je vraagt. Het legt een relatie tussen problemen (eisen) en oplossingen (ontwerpen), waarbij we alle aspecten die in de levenscyclus een rol spelen, meenemen. Systems Engineering zorgt voor heldere ontwerpkeuzes. Door deze methode kunnen we de markt optimaal inschakelen en is er ruimte voor innovaties.

"Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector"
De Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector, kortweg de Leidraad SE genoemd, is een handleiding voor het toepassen van de nieuwe werkwijze in de GWW-sector. Om de introductie van Systems Engineering in de GWW-sector te ondersteunen is de Leidraad SE opgesteld (raadpleeg hiervoor de Website Leidraad SE). Deze Leidraad schetst de wijze waarop ProRail en Rijkswaterstaat samen met hun zakelijke partners Systems Engineering willen gaan toepassen. Het geeft een vertaling naar de processen en vormt een begrippenkader binnen de GWW-sector.

Daarnaast vormt dit document voor andere opdrachtgevers een basis om op een vergelijkbare manier te werk te gaan, wanneer men kiest om te werken volgens Systems Engineering. ProRail en Rijkswaterstaat juichen het toe wanneer andere opdrachtgevers dit doen, omdat daarmee dan een eenduidig werkkader in de gehele GWW-sector ontstaat.

Een groeiend document
ProRail, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en NL ingenieurs hebben de eerste versie van de Leidraad in april 2007 opgesteld. Deze versie bestaat uit een Managementdeel en een Technisch deel. Later in 2008 is de Vereniging van Waterbouwers (destijds nog VBKO geheten) aangesloten bij deze vier initiatief nemende partijen. Momenteel zorgen alle samenwerkende partijen ervoor dat de Leidraad actueel blijft.