Ron Beem stapt over van SE naar assetmanagement Gepubliceerd op: 18 november 2019

Als jullie tips of aanknopingspunten hebben hoe we in de sector assetmanagement een impuls kunnen geven; laat het mij weten!

Vanwaar deze vraag? Na veertien jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de implementatie van Systems Engineering (SE) bij Rijkswaterstaat, ben ik per 1 november 2019 overgestapt naar het mooie en boeiende veld van assetmanagement. Ik ga Rijkswaterstaat helpen om samen met de markt een impuls te geven aan operationeel assetmanagement. Na diverse gesprekken binnen en buiten Rijkswaterstaat ben ik daar erg enthousiast over geworden.

Deze ontwikkeling past ook mooi in het certificeringstraject dat ik onlangs heb doorlopen bij The Institute of Assetmanagement (www.theIAM.org). In die cursus vielen voor mij een aantal puzzelstukjes mooi op z’n plek. Als je naar the landscape van de IAM kijkt, zie je dat SE te positioneren is in het blauwe domein en dat RAMS (reliability, availability, maintainability and safety) te positioneren is in het oranje domein. Het drieluik AM-SE-RAMS heeft in deze landscape een natuurlijke plaats.
landscape IAM

Ook als we naar het vakgebied van SE zelf kijken, is de koppeling met assetmanagement niet moeilijk te leggen. Vanaf 2007 hanteren we voor SE in de sector de cmmi als volwassenheidsmodel, dat ook zo uit te leggen is:

  • Niveau 1: goed worden in eisen formuleren
  • Niveau 2: samen met aannemers goed worden in Verificatie en Validatie
  • Niveau 3: het ontwerp weer terugbrengen bij de eisen (denk aan bouwblokken en de vervangings- en renovatieopgave)
  • Niveau 4: goed worden in assetmanagement
  • Niveau 5: ketenoptimalisatie van Minister – RWS-beheerder – RWS-projectteam – aannemer (en weer terug)

Het eerste niveau hebben we als sector goed in de vingers en op de niveaus 2 en 3 maken we mooie stappen. Op niveau 4 zullen we als sector gezamenlijk een aantal nieuwe dingen moeten uitvinden: hoe krijgen we de kennis van operationeel assetmanagement bij het strategisch en tactisch plannen van assetmanagement? Hoe krijgen we de areaalgegevens op orde? Hoe kunnen we het uitvoeren en plannen van meerjarig onderhoud slimmer combineren? Hoe laten we de data tussen Rijkswaterstaat en markt efficiënt vloeien et cetera. 

Dus; elke tip of suggestie is welkom!

Als laatste wil ik iedereen bedanken. Ik ben in 2005 begonnen met het avontuur van SE. Samen hebben we mooie dingen gedaan en we hebben elkaar als sector geholpen met het delen van kennis, we hebben een paar mooie Leidraden SE gemaakt en we hebben samen met het topmanagement de richting gekozen voor SE. Dankzij jullie heb ik er in die veertien jaar ook heel veel plezier en energie uit kunnen halen.

Ron Beem