Pilotprojecten conform Systems Engineering binnen Stedin Gepubliceerd op: 04 maart 2019

In Nederland zijn er naast de infra-sector ook andere sectoren waar met succes ingezet wordt op Systems Engineering. Lees hier een bijdrage vanuit de energiesector door netbeheerder Stedin.

Bij dit artikel hoort een inspirerende film. Ook is de e-learning van Rijkswaterstaat beschikbaar.

Pilotprojecten op basis van Systems Engineering binnen Stedin Hoogspanning

Als netbeheerder Stedin willen we financieel gezond blijven om de energievoorziening nu en in de toekomst, betrouwbaar, betaalbaar, veilig en duurzaam te houden. Willen we deze ambitie realiseren dan is, juist nu de energietransitie op ons af komt, efficiënter werken een must. De uitdaging is immers om het vele extra werk dat de energietransitie meebrengt, uit te voeren met dezelfde hoeveelheid of zelfs minder mensen.

Energietransitie powered by Systems Engineering

Om als organisatie wendbaar te blijven, kiest Stedin ervoor om de komende jaren in te zetten op “kwaliteit”; op het gebied van onze dienstverlening, onze processen en systemen én onze medewerkers. In het kader van deze kwaliteitsverbetering ontwikkelt Stedin binnen diverse organisatieonderdelen verschillende initiatieven. Systems Engineering is daarvan een voorbeeld. Zo gaat Engineering & Advies, een afdeling van Stedin Hoogspanning (HS), de projecten realiseren conform de ISO15288; de standaard voor Systems Engineering (SE). Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde die SE biedt. Saillant detail: waar SE doorgaans wordt verplicht door een opdrachtgever, kiezen wij bewust voor de toepassing van deze methodiek in het eigen werkproces.

Voortgaande integratie SE

In 2018 is Engineering & Advies van HS gestart met SE. De focus lag daarbij  op de ontwerpfase (VO-DO). In 2 pilotprojecten werd ook  de commissioningfase van projecten meegenomen. Daarbij werd gewerkt conform standaardstructuren zoals de WBS (Work Breakdown Structure), SBS (Systems Breakdown Structure) en de PBS (Product Breakdown Structure). Inmiddels zijn 2 projecten conform de nieuwe SE-systematiek opgestart. Deze nieuwe systematiek bevat zowel de processen en procedures als het werken in een database-omgeving SEIS (Systems Engineering Informatie Systeem) gevuld met generieke normen en (specifieke) systeemeisen, met de koppeling met een Document Management Systeem. In 2019 neemt de toepassing van de SE-systematiek een verdere vlucht. Dit jaar passen we de SE-methodiek al toe vanaf de opstartfase van projecten.

Samenwerken om uitdagingen de baas te blijven

De duurzame ontwikkeling van onze energiesystemen stelt ons voor diverse uitdagingen. Naast de technische complexiteit (multidisciplinair) is daar allereerst de betrokkenheid van verschillende stakeholders (o.a. omgevingsmanagement) binnen het ontwerpproces. Integrale samenwerking, alsmede de integraliteit van ons ontwerpvermogen en de verdere informatisering in ons vakgebied gaan voor een versnelling zorgen  van de transformatie van het energiesysteem. Een andere uitdaging is om het werken, leren en innoveren volgens SE verder te integreren binnen Stedin HS. Alsmede het organisatorisch en technisch beheersen van de groeiende cybersecurityrisico’s in het energiesysteem. Binnen de e-infrasector is de toepassing van SE relatief nieuw. De samenwerking met RWS op dit vlak kan ons helpen deze voor ons relatief nieuwe werkwijze te integreren. Ook heeft Stedin een SE learning community opgericht voor de e-infrasector samen met TenneT en Liander De ontwikkelingen richting SE binnen Stedin HS doen recht aan de Stedin-strategie en de kwaliteitseisen waarop Stedin uiteindelijk wordt beoordeeld: goed werkende infrastructuur en tevreden klanten.

Bekijk ook de video behorend bij dit artikel

SE bij Stedin (Link naar video)