Stakeholdermanagement in infrastructuurprojecten Gepubliceerd op: 19 februari 2018

Afstudeeropdracht: hoe kunnen projectteams stakeholders (waaronder de beheerder) beter
betrekken binnen grote infrastructuurprojecten? - door Lawk Raoof

download hier het afstudeerrapport

Even voorstellen

Lawk RaoofMijn naam is Lawk Raoof en ik ben regisseur assetmanagement Hoofdvaarwegennet bij West-Nederland Noord en werkzaam bij de SLU. De afdeling Samenwerking Landelijke Uitvoering (SLU) heeft als belangrijkste taak om in aanleg- en onderhoudsteams regionale input te leveren op het gebied van assetmanagement en omgevingsmanagement. Mijn toegevoegde waarde is het toevoegen van veel Assetmanagement en Systems Engineering kennis om bijvoorbeeld KES-eisen SMART te krijgen of om RAMS aspecten binnen projecten te borgen.

SEA

Ik neem momenteel deel aan de Systems Engineering Academy (SEA) en daarnaast ben ik beheerder van onze Relatics KES Projecten Derden binnen SLU. Hierin heb ik al wat ervaring vanuit mijn opleiding Construction Management and Engineering bij de TU Delft gehad. Daar ben ik ook afgestudeerd op gebied van Projectmanagement in de Civiele Techniek.

Afstuderen

Mijn afstudeeronderwerp bij Sweco ging over hoe projectteams beter haar stakeholders (waaronder de Assetmanagement organisatie) kan betrekken binnen grote infrastructuur projecten. Deze vraag kwam vanuit de behoefte om de beheerder vroegtijdiger en prominenter te betrekken binnen Systems Engineering. Hier heb ik 4 grote infra-projecten als casestudy geanalyseerd met opmerkelijke resultaten.

Na bestuderen van de 4 projecten en vergelijken met wat literatuur zei over hoe stakeholders het best betrokken konden worden, kwam ik uit op deze 5 correlatiefactoren:

  1. Er lijkt een correlatie te zijn tussen de mate waarin projectteams luisteren naar de interesse en behoefte van haar stakeholders en de mate waarin stakeholder betrokkenheid succesvol gemanaged is.

  2. Er lijkt een correlatie te zijn tussen de mate waarin communicatie effectief, helder en regulier was tussen beide partijen de mate waarin stakeholder betrokkenheid succesvol was.

  3. Er lijkt een correlatie te zijn tussen de mate waarin een stakeholdermanagementplan aanwezig, geïmplementeerd en tijdens iedere projectfase geëvalueerd was en de mate waarin stakeholder betrokkenheid succesvol gemanaged is.

  4. Er lijkt een correlatie te zijn tussen de mate waarin IPM-rollen geoptimaliseerd zijn om interacties te hebben met stakeholders en de mate waarin stakeholder betrokkenheid succesvol gemanaged is.

  5. Er lijkt een correlatie te zijn tussen de mate waarin stakeholders (waaronder de beheerder) geoptimaliseerd zijn om betrokken te worden door projectteams en de mate waarin stakeholder betrokkenheid succesvol was ervaren.

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen dat projectteams realiseren dat het betrekken van stakeholders niet alleen te succesvol te bereiken is met een helder stakeholdermanagementplan, maar dat beide partijen binnen hun organisatie ook voldoende voorbereid zijn om te betrekken en betrokken te worden. Organisatie, rolverdeling en een helder proces zijn hele belangrijk factoren om stakeholders succesvol te betrekken binnen grote infra-projecten.