Impressie bijeenkomst ‘KAd-advies projecten G4’ Gepubliceerd op: 13 februari 2018

Donderdagmiddag 1 februari ’18 vond bij Gemeente Rotterdam aan de Wilhelminakade 179 een bijeenkomst plaats met een kleine 20-tal medewerkers van de G4, de vier grote gemeenten van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Als ‘vertegenwoordiger’ van Rijkswaterstaat ben ik bij deze bijeenkomst aanwezig geweest.

Het thema van de bijeenkomst was ‘KAd-advies projecten G4’ (KAd staat voor ‘Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossiers’). Dit hield in dat met het oog op kennisontwikkeling en kennisdeling, een drietal projecten van respectievelijk de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag onderling tegen het licht zijn gehouden. Dit met als doel de kwaliteit van de aanbestedingsdossiers te verbeteren. 

De projecten waren gevarieerd en betroffen het onderhoud van de Schie en de kruisende objecten (Rotterdam), de Willibrordusgarage, een nieuwe ondergrondse parkeergarage (Amsterdam) en de renovatie van oude kademuren (Den Haag).

Dankzij het goede onderlinge contact tussen de G4 en Rijkswaterstaat hebben de projectenteams gebruik gemaakt van het ‘Advieskader SE’, dat is uitgegeven door Rijkswaterstaat. Deze handreiking draagt bij aan het helder en eenduidig beoordelen van het eisendeel van de contractspecificatie als onderdeel van een aanbestedingsdossier. Op basis van de beoordeling via dit kader, worden adviezen ten aanzien van systems engineering uitgebracht. De adviezen kunnen helpen om in één keer een goede specificatie op te stellen. Hiertoe kent het ‘Advieskader SE’ een drietal adviesmomenten. Ten eerste het 10%-adviesmoment, waarbij geadviseerd wordt over de structuur en de te volgen aanpak van een project. Ten tweede het 50%-adviesmoment, waarbij beoordeeld wordt of een projectteam goed op weg is. En ten derde het 95%-adviesmoment, waarbij beschouwd wordt of een contractspecificatie voldoende kwaliteit heeft voor de marktbenadering.

                        KAd sessie RWS bij de G4

Ter voorbereiding op de bijeenkomst ‘KAd-advies projecten G4’ hadden de gemeenten de projectstukken onderling uitgewisseld en vervolgens gereviewd. De meeste stukken waren op het 50% niveau. Tijdens de bijeenkomst is na een korte plenaire presentatie van de drie projecten, het gezelschap in een drietal groepen uiteengegaan om op grond van de reviews elkaar te interviewen. Na een korte pauze is men weer bijeengekomen en hebben de gemeenten elkaar aanbevelingen gegeven op basis van de reviews en de interviews.

De evaluatie van de bijeenkomst was erg positief. Enkele quotes: ‘Er wordt met een frisse blik naar elkaars projecten gekeken’, ‘Het doen van een advies is een waardevol klankbordmoment’, ‘We leren van elkaar’, ‘De aanbevelingen zijn eyeopeners’. Na de zomer van 2018 wil men een vervolg geven aan deze wijze van onderlinge kennisuitwisseling.

Foto1  Foto 2  Foto 3

Als ‘Rijkswaterstater’ was het erg leuk om deze middag mee te maken. Mooi om te zien dat het ‘Advieskader SE’ ook waardevol kan zijn voor projecten van de G4. Hierbij viel mij op dat er over het algemeen bij de G4 tot op een dieper detailniveau wordt ontworpen, dan bij de projecten van Rijkswaterstaat. Hierdoor is het des te belangrijker om aandacht te besteden aan het 10%-adviesmoment, om vanaf begin af aan een goede start te maken. Dit zal uiteindelijk de kwaliteit van de aanbestedingsdossiers ten goede komen, want zoals vermeld op de RWS-site van het KAd-loket: 'Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen'

Michel Boer, Senior Adviseur Rijkswaterstaat

U vindt de laatste versie van het advieskader SE op onze downloadpagina.