Bijeenkomst Systems Engineering bij Stadsingenieurs, Gemeente Utrecht Gepubliceerd op: 06 februari 2017

logo Gemeente UtrechtOp dinsdag 24 januari jl. vond alweer de zesde bijeenkomst van de SE-werkgroepen IBG4 en RWS plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis en ervaring met betrekking tot Systems Engineering (SE) met elkaar gedeeld. Het thema deze keer was: ‘Het gebruik van ICT-hulpmiddelen bij SE-projecten’.

Hilde Eleveld, hoofd Stadsingenieurs Utrecht, heette iedereen een warm welkom en toonde zich zeer verheugd over de grote opkomst en wenste ons een vruchtbare middag toe. Vervolgens nam Henny Stolwijk het stokje over en leidde ons door het programma van de middag.

Hilde eleveld, gemeente Utrecht

Na een rondje langs de velden, waarbij de laatste ontwikkelingen op het gebied van SE binnen ieders organisatie werden toegelicht, en een terugkoppeling was gegeven door de gemeentelijk deelnemers aan de cursus Specificeren van RSW, was de tijd daar voor het thema van de dag.

Elke stad presenteerde zijn ervaringen met het gebruik van een ICT-hulpmiddel (vaak Relatics of een vergelijkbare tool) in het SE-proces. Wat opviel was het verschil in aanpak van het implementeren/toepassen van de tool.

Zo doet Utrecht kennis en ervaring op door tooling toe te passen bij een project waarbij Utrecht wordt bijgestaan door Royal HaskoningDHV (RHDHV). RHDHV heeft voor Utrecht het UAV-gc contract opgesteld, waarin de eisen in de VSE en VSP zijn gezet. Op dit moment maakt Utrecht gebruik van de, door RHDHV in Relatics ontwikkelde, SCB-tool van RHDHV. Hierin zijn o.a. de risico’s, de eisen uit VSE en VSP en de toetsen verwerkt. Hiermee ligt er een mooie basis om eisen en toetsen aan elkaar te koppelen en helpt het Utrecht bij het opstellen van het toetsplan.

Rotterdam pakt het daarentegen heel anders aan. Rotterdam is druk met het opzetten van een eigen template in een tool. Men is gestart met het opstellen van een eigen procesbeschrijving welke aansluit bij de SE-principes, maar waarin de RSPW (Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken) duidelijk herkenbaar is. Dit vergroot het draagvlak in de organisatie. De procesbeschrijving is verwerkt in een figuur dat als basis diende voor opzetten van de template in Relatics. Rotterdam werd bij deze ontwikkelingen bijgestaan door een externe adviseur, maar heeft het functioneel beheer in eigen hand gehouden. Nu is het zaak de template verder door te ontwikkelen en deze toe te passen in diverse projecten. De conclusie uit Rotterdam luidt dan ook; wij zijn al aardig op weg, maar de weg is nog lang.

Amsterdam is al in 2014 gestart met het ontwikkelen van een eigen template. Dit deden ze door de RWS-template GRIP als basis te gebruiken. GRIP werd echter al snel te complex bevonden, waardoor eigen workspaces zijn gemaakt. Nu bestaan er twee workspaces. Eén voor SE en één voor SCB. Deze worden momenteel in 11 lopende projecten toegepast. Amsterdam is ook continu bezig met het ontwikkelen van het systeem. Het Inmiddels gelukt om een koppeling te maken tussen Relatics en VISI. Voor dit jaar staan o.a. het opzetten van een beheerdersgroep, het schrijven van een handleiding en het leggen van een koppeling tussen eisen en een 3D BIM op de rol.

In Den Haag zijn momenteel vier medewerkers die ervaring hebben met het werken met de ICT-tool. Men is nu met 1 project gestart waarbij SE wordt toegepast. Hierin wordt Den Haag bijgestaan door externe adviseurs. Deze adviseurs helpen bij het ontwikkelen van een eigen template. Nu is het moment gekomen dat de vier ervaringsdeskundigen met de tool worden gekoppeld aan het bestaande SE-team van Den Haag om de ontwikkelingen een stap verder te brengen.

Al met al een vruchtbare middag waarin wij o.a. de volgende aanbevelingen konden oogsten:

Bouw stap voor stap. Begin klein, bouw uit naar groot. Spiegel de SE-processen aan het eigen planproces. Houd het functioneel beheer in eigen hand.

Martijn de Jong,
adviseur Aanbesteden en Contracteren
Gemeente Utrecht