verslag Grande Finale INCOSE - 24 november 2016 Gepubliceerd op: 29 november 2016

Een verslag van de SE Experience; de Grande Finale van het jubileumjaar van INCOSE NL

Remembering the past:

 • INCOSE.nl is 20 jaar geleden opgericht
 • 1986-1996: Fokker space & systems.  Eerste integrale toepassing van SE in Nederland. Veel knowhow opgebouwd. 1996 sleuteljaar: faillissement Fokker. Start ADSE en Incose NL (initiatief ex-Fokker werknemers). 
 • Aanleg HSL zuid belangrijke rol bij verspreiding SE principes in infrastructuur. 2008: INCOSE-congres in Utrecht, met aandacht voor Leidraad SE
 • Handzame Britse informatiebladen, de Z guides: http://incoseonline.org.uk/Program_Files/Publications/zGuides.aspx?CatID=Publications&SubCat=zGuides
 • Alan Harding, president van INCOSE internationaal is ook aanwezig om felicitaties over te brengen en het congres bij te wonen.

Shaping the future

 • Inspirerende presentatie door Jan Bosch (www.janbosch.com): https://www.leidraadse.nl/assets/files/Nieuws/147_grande_finale_incose/StH2_INCOSE_NL_Bosch.pdf 
 • Kern is dat Systems Engineering life cycle denken bevat, maar producten maakt die vele jaren mee moeten gaan. We moeten ons beseffen dat software een steeds belangrijkere rol krijgt in onze omgeving/systemen. Daar is het juist de kunst snel te leveren, veel data (geautomatiseerd) te verzamelen en (geautomatiseerd) te analyseren om daarmee weer de software en geboden functies snel te verbeteren en aan te passen. Heel veel grote bedrijven werken al zo. Daarbij is het de kunst flexibel te kunnen zijn en snel aanpassingen te kunnen doorvoeren. Hardware en fysieke objecten krijgen steeds meer ondergeschikte rol en moeten eigenlijk zo ontworpen zijn dat functionaliteiten makkelijk kunnen worden toegevoegd, dit zal ook steeds meer zijn bij systemen (of onderdelen van systemen) waar we dat nu misschien niet zo verwachten, dus ook bij bijvoorbeeld infrastructuur.
 • Hoe mooi zou het zijn als ’s ochtends een tunnel slimmer is geworden door een software-update met de leerervaringen van de vorige dag; niet alleen van de eigen tunnel, maar van alle tunnels wereldwijd.
 • Als je focust op snelheid, krijg je efficiency; als je focust op efficiency, krijg je vertraging.

 

Track Oranje: Leer meer over Model Based SE

Workshop: MBSE voor experts

Eric Burgers trapt af met het product van de vorige sessie; een legorobot die het woord INCOSE kan schrijven op een vel papier. Joachim Fuchs, hoofd van de afdeling System Modeling and Functional Verification bij de ruimtevaartorganisatie ESA, gaat vooral in op wat je er niet mee kan; de robot werkt, maar hoe lang gaat de batterij mee? Wat is de beste manier om de robot te testen? Op een vraag vanuit de zaal; kan je een model dan begrijpen zonder toelichting? Antwoordt Joachim ; ‘nee, maar vergis je niet; ook documenten, gegenereerd via zogenaamd Document Based SE, kan je niet begrijpen zonder toelichting’.

Track Geel: Denk mee over de toekomst van SE

Workshop: verandering gaat exponentieel

Johan de Graaf, brigadegeneraal-arts bij Defensie en verantwoordelijk voor het gezondheidsbeleid vertelt een interessant verhaal over de belangrijkste systemen van het leger; de mensen. Hij bouwt zijn verhaal op vanuit een holistische visie, inclusief de voor SE’ers herkenbare gelaagdheid in complexiteit. Deze aanpak heeft geleid tot meer aandacht voor goed slapen, goede voeding, sociale interactie en yoga.

Workshop: transformation of SE

Joachim Fuchs licht zijn beeld op de ontwikkeling van SE toe, Hij schetst het steeds belangrijker worden van Model Based SE, en tegelijkertijd relativeert hij dat door een citaat van de statisticus George Box; ‘all models are wrong, but some are usefull’. Hij laat hiermee zien dat juist het beoogd gebruik van een model van invloed is op het model zelf. Anders gezegd; wat je er niet in stopt, komt er ook niet uit.

Workshop: toekomst SE, Visie 2035

Toekomst SE - Visie 2035 liet zien dat INCOSE wereldwijd een visie heeft tot 2025 (te downloaden op de website: http://www.incose.org/AboutSE/sevision) en dat INCOSE Nederland daar begin 2017 een Nederlandse visie passend daarbinnen aan het opstellen is. Een Visie met een missie, strategie en acties geschikt voor grote bedrijven en MKB voor de verschillende sectoren.

Track Groen: Maak kennis met de successen van anderen

Workshop: Value Management

De workshop over Value Management (en Value Engineering) werd gegeven door Gido van der Linde van Ganto, Hein de Jong van Value FM en Robin de Graaf van de universiteit van Twente. Gido liet zien dat er bij value engineering methoden zijn om tot meer creatieve ideeën tot realistische oplossingen te komen, die je eerder niet had voorzien of niet als mogelijk had ervaren. Wanneer je bijvoorbeeld (een schijnbaar harde) randvoorwaarde los laat, creëer je ineens ruimte om met andere oplossingen te kunnen komen. Robin de Graaf deed onderzoek naar hoe SE-ers en VE-ers SE en VE zien en of deze twee denkwijzen/methodieken elkaar aanvullen, strijdig zijn etc.

Workshop: spoorbrug A1-A6

Spoorbrug A1-A6 liet een assistent Technisch Manager van Rijkswaterstaat en een system engineer van ProRail zien wat een complex en uitdagend project SAA A1-A6 is, waar de plaatsing van een nieuwe spoorbrug onderdeel van is. Complexe omgeving met heel veel druk verkeer, waarbij afsluiting eigenlijk niet mogelijk zijn. Ze gingen globaal in hoe V&V is gebruikt bij de kwaliteitsborging en hoe eisen van een contract bij een aannemer tot werkpakketten wordt gevormd en ook weer bij onderaannemers terecht komen en eisen aan onderdelen weer gezamenlijk tot een gehele werkende en veilige spoorbrug leiden. Door tijdsdruk werd er soms buiten al gebouwd, terwijl het ontwerp nog niet af was. Een enkele keer heeft dat geleid tot niet kunnen openstellen van een wegvak.

Workshop: Schiphol Airport, realisatie nieuwe terminal en pier

Interessante workshop door Gerard Geurtjens van de Schiphol Group, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ‘A-gebied’; de realisatie van een nieuwe terminal en pier en alles wat daar bij komt kijken (corridors, wegen, parkeervoorzieningen, etc.). Betreft een complex traject dat  volgens de SE methodiek is opgezet. Het functioneel specificeren vindt top down plaats in plaat van bottom up; projecten worden gekoppeld aan strategische uitgangspunten en doelstellingen.

Er is bij het ophalen van de klanteisen geen schifting aan de voorkant toegepast, om goede ideeën niet al op voorhand de nek om te draaien. Daardoor kent het project wel enkele duizenden klanteisen, waarbij een eisenteam  van ca. 10 mensen de eisen ophaalt, beoordeelt en verder verwerkt. Alle eisen zijn met de stakeholders besproken en bevestigd. Als leerervaringen noemde Gerard;

 • Aandacht voor stakeholdersanalyse is erg belangrijk; zit de juiste persoon aan tafel en zorg voor mandaat bij stakeholders;
 • Voer een toets uit op de maakbaarheid van functionele eisen, voor een betere kwaliteit;
 • Organiseer het eisenproces; functioneel specificeren doe je er niet even bij;
 • Bepaal duidelijke baseline-momenten om continue wijzigingen te voorkomen.;
 • Functioneel specificeren leer je door theorie én praktijk aan elkaar te verbinden;
 • Neem de hele organisatie mee in de aanpak; functioneel specificeren is niet voor het project alleen.

 

Track Blauw: Ontwikkel je eigen vaardigheden voor SE

Workshop: Krachtig en effectief werken in projecten

Miranda van Ark geeft een kijkje in de keuken van intervisie. Ze laat zien dat dit een snelle en effectieve manier is. Het gaat om de volgordelijkheid en het in groepsverband uitvoeren van: vragen stellen, doorvragen en oplossingen genereren. Dit levert een grote oogst op. Het was interessant om dit met elkaar in INCOSE-verband te beleven; je bent met gelijkgestemden en er is veel herkenning over en weer.

Slotpresentatie: SE bij Vanderlande

Bruno van Wijngaarden, systeemarchitect bij Vanderlande geeft een boeiende presentatie. Inhakend op de presentatie van Jan Bosch geeft hij aan dat ook Vanderlande de doorloopsnelheid van hun ontwikkelproces willen verhogen. Met behoud van hun sterke punten: doorvragen naar de behoeften bij de klant en systeemintegratie. Toch liepen de optimalisaties op een gegeven moment spaak; per project bleven er projectspecifieke zaken over, die niet transponeerbaar waren naar het volgende project. Vanderlande zocht dus naar een platformstrategie, die een grote mate van variatie voor klanten open liet. Een methode die ze hebben ingezet is CAFCR (zie: http://www.gaudisite.nl/info/BasicCAFCR.info.html). Dit model heeft verschillende viewpoints en staat ook viewpoint hopping toe; elke keer van gezichtspunt veranderen en de platformstrategie verbeteren.

Uiteindelijk heeft Vanderlande nu een platformstrategie in modules met zo min mogelijk raakvlakken en flexibele functies, zo dat je meer kan standaardiseren en daarmee sneller en flexibeler een systeem kan bouwen naar wens van de klant/ gebruiker.

 

Daan van Werven, Martine van Dalfsen, Ron Beem en Hans Kila