Jong INCOSE over BIM en SE Gepubliceerd op: 12 september 2016

in het voorjaar van 2016 was er een themabijeenkomst van Jong INCOSE over de raakvlakken tussen BIM en SE. 28 deelnemers hebben gesproken over de raakvlakken tussen de twee onderwerpen. De volgende overeenkomsten kwamen naar voren:

  • Bij beiden staat het objectgerichte denken centraal
  • Beiden hebben een ILS nodig om goed overgedragen te worden
  • Beiden werken van grof naar fijn
  • Levenscyclus; gedachte en proces levenscyclus project volgens SE beter te beheren door het toepassen van BIM. BIM verbetert de informatieoverdracht tussen de fasen.
  • Het opstellen / gebruik van een basisspecificatie gaat volgens SE. BIM maakt het mogelijk om een groot deel van deze specificatie op te slaan en te hergebruiken. Hierbij wordt gepraat over project overstijgende informatiebehoefte.

Meer is te lezen in het verslag van deze bijeenkomst