Meten is weten, gissen is missen (2) Gepubliceerd op: 09 maart 2016

Update, 9 maart 2016

zoals hieronder aangekondigd, hierbij een link naar het afstudeerrapport

De hoofdvraag was: Hoe staat het met de implementatie van Systems Engineering en de tevredenheid van de gebruikers van SE?

Het afstudeerrapport concludeert dat de implementatie van SE redelijk verloopt. De beeldvorming is positiever geworden, SE wordt steeds pragmatischer en de gedachten van SE is gemeengoed geworden. Voornaamste knelpunten zijn het gebrek aan structuur in opleidingen en het contract. Ook ten aanzien van de tevredenheid van de gebruikers van SE kan geconcludeerd worden dat men tevreden is over het toepassen van SE.

Deelvraag 4.3 Welke ontwikkelingen van SE zijn relevant?

Antwoord: 'Met name technologische ontwikkelingen, waarvan BIM de voornaamste is. Door BIM toe te passen, worden aspecten niet alleen visueel, maar vindt er ook veel minder verlies aan informatie plaats tijdens een overdrachtsmoment als gevolg van het contract. Daarnaast is de opkomst van model based SE een relevante ontwikkeling, waardoor in de toekomst SE nietmeer document based zal zijn, maar op basis van modellen. Dit is een vrij wiskundige benadering en vereist kennis van computermodellen.'

Deelvraag 5. Hoe zien de ontwikkelingen op het SE-domein er in de toekomst uit?

Antwoord: 'Ontwikkelingen als BIM een positieve impact hebben op de verdere ontwikkeling van SE, met name vanwege het visuele aspect. De experts aan dat SE zich zal blijven ontwikkelen totdat het onderdeel is geworden van de eigen werkwijze binnen de organisaties. Elk organisatie zal daar haar eigen invulling aan geven en gaandeweg zal SE logischer en nog pragmatischer worden. Daarnaast zullen er meer standaarden, templates en handboeken worden ontwikkeld.'


origineel artikel van 10 juni 2015:

 

Expertmeeting SE

Systems Engineering in de Nederlandse infrastructurele bouwsector: een tussenstand

 

Doel en methode

Woensdagochtend 10 juni vond op Rijkswaterstaat een expertmeeting plaats die in het teken stond van het afstudeeronderzoek van Rob Loohuizen (Universiteit Twente). Het afstudeeronderzoek kent een evaluatief karakter en bestudeert de implementatie van SE en de tevredenheid van de gebruikers over SE. Het ijkpunt voor dit onderzoek zijn de doelstellingen om SE te introduceren in de infrastructurele bouwsector, zoals deze zijn geformuleerd in LeidraadSE, versie 1 (Werkgroep LeidraadSE, 2007).Voor het onderzoek zijn personen uit verschillende partijen van de bouwketen (opdrachtnemers, adviesbureaus, opdrachtgevers, kennisinstituut en zelfstandigen) benaderd voor een interview en het invullen van scoringsmatrices.

Expertmeeting

Ter validatie van de resultaten afkomstig uit de interviews, heeft er een expertmeeting plaats gevonden. Hierbij waren personen aanwezig uit verschillende organisaties en met verschillende rollen binnen het SE-domein. Naast het delen van kennis en ervaringen werden inhoudelijke discussies gevoerd over resultaten, ontwikkelingen en knelpunten. De discussies waren soms stevig, doch vruchtvol en bieden aanknopingspunten voor de verdere implementatie van SE in de infrastructurele bouwsector.


Wanneer het afstudeeronderzoek afgerond is, volgt een link naar de resultaten.