Ontwikkelingen bij de G4 Gepubliceerd op: 09 maart 2016

SE-workshop voor de IBG4 en RWS bij Amsterdam

In februari 2016 zijn de SE-werkgroepen van de IBG4 en Rijkswaterstaat voor de vierde keer bij elkaar gekomen. Op deze middag zijn ideeën en ambities over het verbeteren van het ontwerpproces gedeeld. Het ging over het definiëren van heldere projectactiviteiten, betere communicatie en om de projectinformatie beter in beeld krijgen.

Deze inspirerende middag werd afgetrapt door Tjeerd Roozendaal, directeur van het ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam en gastheer van de middag.

Programma

Het programma was als volgt:

  • Opening: Tjeerd Roozendaal Directeur IB Amsterdam
  • Presentatie: Stadse aanpak van context analyse - Den Haag (Meindert Zeeders)
  • Presentatie: Eenduidige gestandaardiseerde processen – Semmtech (Daan Oostinga)
  • Workshop: Ontwikkeling G4 SE standaard – Amsterdam (Peter Schoonderbeek)
  • Presentatie: SE implementatie door middel van de procesbeschrijving – Rotterdam (Bart Bouw)
  • Presentatie: Relatics omgeving – Amsterdam (Adam Lucas)

De ontwikkelingen bij de G4

  • Rotterdam heeft de samenhang van de “Rotterdamse standaard” en de SE werkwijze in beeld gebracht op een poster. Hiermee wordt de SE-werkwijze gedeeld met de Rotterdamse collega’s. Het voordeel is dat de SE-werkwijze in de context van de collega’s is gepresenteerd op één overzichtelijke poster.
  • Den Haag heeft met een SE-adviseur het project Renovatie Smalle Bierkade in een aantal interactieve sessies in kaart gebracht. In deze sessies zijn alle aandachtspunten, raakvlakken en risico duidelijk gemaakt voor alle projectteamleden, in de vorm van een Context Diagram. De scope van het project was nooit zo snel helder voor iedereen.
  • Utrecht is weer helemaal aangehaakt en zal met de gedeelde informatie zijn voordeel doen.
  • Amsterdam heeft zijn eigen versie van het RWS Stappenplan voor SE toegelicht en de ontwikkelingen in diverse projecten, waar gewerkt wordt met klanteisen, werkpakketten en informatie-beheersoftware.

Mogelijkheden van het projecten in een digitale informatiemodel

Verder is er gesproken over de mogelijkheden die ontstaan door standaardisatie van processen in combinatie met IT. Als de projecten binnen de gemeentelijke ingenieursbureaus op gelijkwaardige manier projectinformatie vastleggen in een datamodel, dan heeft niet alleen het projectteam, maar het hele bedrijf een veel beter overzicht en inzicht. Hiermee wordt de lerende organisatie echt mogelijk. Dit is een stip aan de horizon waar we naar met zijn allen naar toe werken. We gaan hiervoor gezamenlijk op weg door te definiëren uit welke wederkerende processen een grootstedelijk project bestaat.

Kleine stapjes delen

Het eigen maken van Systems Engineering bij een grootstedelijk ingenieursbureau bestaat uit het nemen van vele kleine stapjes. Met de G4+RWS delen we de stapjes en leren we van elkaar. En naar markt geven we meer een eenduidig beeld wat de verwachtingen zijn.

Heb je ideeën over de implementatie van SE, of vragen over SE? Neem dan contact op met een van de SE-coördinatoren in jouw organisatie.

 opening SE-workshop door Tjeerd Roozendaal

 Tjeerd Roozendaal, directeur van het ingenieursbureau Amsterdam opent een inspirerende sessie over SE