Leren van elkaar: Sluiskil Gepubliceerd op: 19 januari 2016

Er zijn mooie leerervaringen opgedaan in het project Sluiskil. Geheel in lijn met de Leidraad SE versie 3, zijn de lessen zowel aan de zachte kant als aan de harde kant.

 De Evaluatie Sluiskiltunnel belicht onder ander de thema’s samenwerken en integrale aanpak. In de Leidraad SE staat: ‘zet openheid op de agenda’. Bij Sluiskil heeft dit concreet vorm gekregen:

 ‘Vaak worden dit soort relationele aspecten gereduceerd tot containerbegrippen als openheid en
vertrouwen, waarbij de implicatie is dat dit compleet aan de mensen ligt die in de samenwerking
actief zijn. Wat blijkt uit de casus van de Sluiskiltunnel is dat het mogelijk is om deze zaken
expliciet te managen. Op basis van de casus is een aantal richtlijnen te definiëren:
1. Organiseer direct contact op alle niveaus;
2. Organiseer informeel contact;
3. Bespreek samenwerking als apart issue;
4. Maak tussentijds schoon schip in de relatie;
5. Zoek iets wat het project bindt;
6. Veiligheid als bindend element.'

 Een beschouwing van de meer harde kant van SE is weergegeven in een presentatie die op een CROW-bijeenkomst is verzorgd door Leo van Ruijven. In deze presentatie wordt het belang geschetst van

  • Fasering: aandacht voor baselines en raakvlakken
  • Tooling: integrale ondersteuning door een samenhangend informatiemodel
  • Het hamburgermodel met een splitsing in Functionele Objecten en Technische Oplossingen (zie pagina 35 van de Leidraad)
  • Een ontwerpproces met gepositioneerde VO en DO