G4 investeert in SE Gepubliceerd op: 14 november 2015

Een groep gemeenteambtenaren volgt de SE-cursus van RWS. Met als doel om zelf docent van deze cursus te kunnen zijn.

De sheets van de cursus 'van projectopdracht tot contractspecificatie' zijn te vinden op https://www.leidraadse.nl/opleidingen

een nieuwe stap

Donderdag 12 novemer 2015 is een nieuwe stap gezet in het samenwerkingsverband van de G4 en RWS. De werkgroep die dit aanstuurt benadrukt: we kunnen veel van elkaar leren. Iedere partij brengt specifieke ervaringen in: Rotterdam richt zich sterk op BIM, bij Den Haag is SE ook belegd bij de beheerder, bij Amsterdam wordt SE breed uitgerold in de projecten, bij Utrecht wordt nagedacht over de verhouding van SE ten opzichte van contractmanagement en bij RWS is dit een mooie kans om de gedachte van 1 taal in de sector te versterken.

Het samenwerkingsverband van RWS en de G4 heeft reeds een aantal bijeenkomsten georganiseerd:

  • leren van elkaars SE-projecten (lees hier meer)
  • opstellen basisspecificatie stadsbruggen
  • SE en maaiveldinrichting
  • kwaliteitsborging aanbestedingsdossiers (zie ook het advieskader)

Voor meer info (op de foto van links naar rechts): Henny Stolwijk (Rotterdam), Meindert Zeeders (Den Haag), Ron Beem (RWS), Edward Willems (Utrecht), Laurens van Stralen (Amsterdam)

G4 en RWS