Lean Systems Engineering – efficiënter omgaan met klanteisen Gepubliceerd op: 24 september 2015

Verspillingen treden op in alle projecten; mislukte projecten vertonen de meeste verspillingen, maar ook de meest succesvolle projecten vertonen inefficiënties. Mede om deze reden is er een onderzoek opgezet dat zoekt naar praktische hulpmiddelen/tools die helpen deze verspillingen te reduceren.

Lean Systems Engineering was het startpunt van het afstudeeronderzoek van Janiek Baarends. voor haar Master Systems Engineering, Policy Analysis and Management aan de TU Delft. Het Lean in Lean Systems Engineering moet gezien worden als een methode om de traditionele Systems Engineering aanpak te verbeteren met de wijsheid/lessen die zijn opgedaan uit Lean Thinking van Womack en Jones, in plaats van Systems Engineering te vervangen door een nieuwe methode. Het doel van Lean Systems Engineering is het de eerste keer juist uitvoeren van taken en het creëren van klantwaarde terwijl verspillingen worden geminimaliseerd. In feite kan Lean Systems Engineering beschouwd worden als het beste van beide werelden.

Al gauw bleek dat een specifiek onderdeel van de huidige Systems Engineering aanpak (zoals onder andere beschreven door RWS in haar stappenplan), het klanteisenspecificatieproces, vol verspillingen kan zitten. De vijf belangrijkste oorzaken zijn het honoreringsproces, het opnemen van irrelevante eisen in de KES, een continue instroom van eisen, onderschatting van het KES-proces en het (te veel) streven naar SMART klanteisen. Voor deze ‘verspillers’ zijn tegenmaatregelen ontwikkeld met behulp van de A3-methode.

Tot slot is er met behulp van een case study aangetoond dat de voorgestelde tegenmaatregelen de verspillingen wel degelijk reduceren. Echter, dit onderwerp vraagt om nog meer onderzoek en Witteveen+Bos zoekt hierbij participatie door andere stakeholders.