Samenwerking RWS – Nlingenieurs: een zaal vol docenten Gepubliceerd op: 09 september 2015

8 september 2015 was de aftrap van de speciale versie van de RWS-cursus ‘van projectopdracht tot contractspecificatie’.

Waarom speciaal? Omdat de deelnemers bij ingenieursbureaus werken en de cursus volgen met het oogmerk om zelf docent te kunnen zijn. RWS heeft de bureaus, aangesloten bij NLingenieurs het aanbod gedaan voor deze leerervaring.

Het idee is niet nieuw; ook in 2010 is deze cursus gegeven en hebben ingenieursbureaus de cursus vele malen gegeven. Sindsdien is er veel gebeurd; Leidraad SE versie 3 is verschenen, het cursusmateriaal is aangepast en er is behoefte aan een nieuwe lichting docenten.

De aftrap is verzorgd door Lars Teulings, directeur bij RWS en Jacolien Eijer, directeur van NLingenieurs. Lars benadrukte het gezamenlijk belang om projectmanagement in de keten te versterken. Hij noemde het een fantastisch initiatief en een mooi voorbeeld van een olievlekwerking. Jacolien gaf de deelnemers mee om oog te hebben voor de balans tussen inhoud en relatie: SE kan helpen om de inhoud van het werk scherp te definiëren, maar er dient ook aandacht te zijn voor dialoog en gesprek. De gezamenlijke aanpak is vastgelegd in een intentieverklaring, die door Lars Teulings en Jacolien Eijer is ondertekend. Hiermee onderstrepen beide partijen het belang dat zij hechten aan de investering in een gedeelde werkwijze.

De sheets van de cursus zijn ook te vinden op: https://www.leidraadse.nl/opleidingen. Meer informatie is te krijgen bij: Hans Bruinsma (NLingenieurs) en Ron Beem (RWS).

Lars en Jacolien intentieverklaring