SE-Boost van start Gepubliceerd op: 13 maart 2015

Aanleiding
‘Op naar Leidraad 4!’ was een veelgehoorde uitspraak op het congres dat plaatsvond bij de lancering van Leidraad SE versie 3. De stuurgroep 4P* nam echter een opvallend besluit. Een volgende stap moet niet bestaan uit een document. Een volgende stap ligt in het verbinden van mensen en uitwisselen van hun ervaringen, kennis en vaardigheden. 

Alle partijen doen mee
Kansen ziet de stuurgroep liggen in het benutten van mogelijkheden en zoeken van oplossingen en handreikingen in de praktijk. Hiervoor gaat een Team SE-Boost aan de slag. Deze groep inventariseert, prioriteert en werkt zaken uit naar concrete acties en betrekt hierbij de eigen achterban (Bouwend Nederland, NLingenieurs, Rijkswaterstaat, ProRail, UNETO-VNI en de Vereniging van Waterbouwers). Dit alles met het doel om de toepassing van Systems Engineering in de GWW-sector te verstevigen en versnellen en te zorgen dat er in één taal wordt gewerkt. Een duidelijke opdracht van de stuurgroep richting de SE- Boost: ‘Trek ons maar uit de comfortzone en verras ons met activiteiten.’ 

nieuwe website

zie de nieuwe website van SE Boost op: http://se-boost.nl

Deelnemers

Op dit moment bestaat de SE- BOOST uit:
NLingenieurs: Arjen Boon, Sander Duijf
Vereniging van Waterbouwers: Patrick Dippell, Rogier Fernhout
UNETO-VNI: Timo Giling
Bouwend Nederland: Jeroen van der Meer
ProRail: Ronald Diependaal, Sander Slagboom
Rijkswaterstaat: Jeannette Kamerman, Rob Loohuizen, Koen de Winne 
Projectleider: Miranda van Ark Bijeenkomsten
Inmiddels vond de eerste bijeenkomst van de werkgroep plaats. De komende tijd zal de SE-Boost van zich laten horen en te ontmoeten zijn op diverse bijeenkomsten.
Verbinden of vragen? Mail ze naar: info@se-boost.nl.

 * De stuurgroep 4P bestaat uit: NLingenieurs, Vereniging van Waterbouwers, UNETO- VNI, Bouwend Nederland, ProRail en Rijkswaterstaat