Leidraad SE: Ambitie 4P 2011-2013 Gepubliceerd op: 06 juni 2011

 De ambitie is beschreven in dit ambitiedocument waarin nader toegelicht wordt over de volgende doelstellingen:

  1. verdieping door operationalisering projectprocessen;
  2. verbreding van het gedachtegoed naar andere opdrachtgevers;
  3. verbreding van het gedachtegoed binnen de brancheorganisaties;
  4. verbreding van het gedachtegoed naar de installatiebranche;
  5. aansluiting van sectorbrede opleidingstrajecten met de behoefte van de partijen;
  6. aansluiting met contractvormen versterken.

Maar de belangrijkste doelstelling luidt: "De doelstellingen van dit ambitiedocument zullen opgepakt worden in werkgroepen onder de 4P en in open overleg met CROW en Incose. Vanuit de kracht van Leidraad versie 1 en 2 heeft de Stuurgroep 4P besloten om eind 2012 versie 3 van de Leidraad SE uit te brengen. Dit traject zal vanuit dit ambitiedocument en in dialoog met de sector vormgegeven worden."